Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Katwijk-Lisse eo

Gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk

Datum actie: 14 februari 2019
Datum aanbesteding: 28 januari 2019
Opdrachtgever: Gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk wensen via een Europese aanbesteding een opdrachtgever te contracteren voor de uitvoering van het leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer. 

Positieve punten 

Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat aanbesteder voor de gun op waarde beoordelingsmodel heeft gekozen om tot gunning te komen. De totale aftrekwaarde voor de kwalitatieve criteria  die een inschrijver behaalt worden in mindering gebracht op de inschrijfwaarde die de inschrijver heeft opgegeven. Op deze manier kunnen vervoerders die de beste kwaliteit aanbieden en mogelijk niet de goedkoopste zijn toch voor gunning in aanmerking komen. 

In het programma van eisen (2.3) lijkt het  uitgangspunt voor de tariefaanvraag een tarief per beladen reistijd. In het prijzenblad wordt echter om een tarief per beladen kilometer gevraagd. Ook konden wij de hoogte van de starttarieven niet terugvinden in het bestek. Dient de opdrachtnemer deze zelf vast te stellen?

Aanbevelingen 

Wij hebben  aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Duurzaamheid in relatie tot de contract looptijd
  • De gehanteerde planning voor implementatie
  • Positie MKB en onderaannemers 
  • Termijn van de wachtkamerovereenkomst 
  • Risicoverdeling bij toekomstige volume wijzigingen 
  • SROI verplichting in relatie arbeidsmarkt