Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn

Datum actie: 08 februari 2019
Datum aanbesteding: 20 januari 2019
Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Wegens het verlopen van het huidige contract per augustus 2019 wordt het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Verlengen van het huidige contract is niet mogelijk. De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met 1 partij voor het leerlingenvervoer. Gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn besteden deze opdracht gezamenlijk aan. Iedere gemeente heeft echter een eigen contract met de Opdrachtnemer en voert een eigen administratie.
Penvoerder voor deze aanbesteding is de gemeente Alphen aan de Rijn. 

Positieve punten 

In het bestek weegt kwaliteit voor 70% mee voor gunning. Op deze manier verlegt aanbesteder de focus van gunning op prijs naar kwaliteit en dat vinden wij een positieve ontwikkeling

Aanbevelingen 

Wij hebben ook aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • In uw bestek schrijft u TX keur niet voor. Het AIM beveelt aan in het bestek op te nemen dat de vervoerders (inclusief eventuele onderaannemers) TX keur moeten hebben.
  • Vanuit het mens-volgt-werk principe hebben sociale partners in de CAO Taxivervoer de OPOV en OPBC regeling met elkaar afgesproken. De OPOV en OPBC regelingen houden kortgezegd in dat bij een contractovername of contractwisseling de nieuwe vervoerder een deel van het betrokken personeel bij de oude vervoerder een baanaanbod moet doen. Het aantal werknemers met recht op een baanaanbod staat gelijk aan 75% van het totaal aantal benodigde inzeturen voor het betreffende contract. Het verdient aanbeveling om als aanbestedende dienst hier ondersteuning en – waar nodig- medewerking aan te verlenen door bijvoorbeeld het Sociaal Fonds Taxi (SFT ) te informeren wie de huidige vervoerder(s) (inclusief onderaannemers) is/zijn.