Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV en WMO vervoer Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente

Datum actie: 25 maart 2019
Datum aanbesteding: 08 maart 2019
Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Het doel van de aanbesteding is te komen tot een opdracht met één Opdrachtnemer per Perceel voor het uitvoering geven aan en beheren van het benoemde vervoer

De gemeente Hof van Twente organiseert een Europese aanbesteding voor het Leerlingenvervoer, OMD Wmo vervoer (buiten de gemeente), OMD Jeugd vervoer en
Regiotaxi vervoer

De aanbesteding is onderverdeeld in twee Percelen. Perceel 1 betreft het Regiotaxi vervoer  als gehele opdracht en groepsvervoer naar Almelo, Enschede, Hengelo, Dinkelland, Tubbergen, Haaksbergen en Losser. Perceel 2 betreft het Groepsvervoer naar de rest van Nederland

Aanbevelingen 

Wij hebben aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' bovenaan deze pagina terugvinden. 

  • Opdrachtgever kiest voor een korte initiële contractduur van 3 jaar. In combinatie met de gestelde duurzaamheidseisen in het bestek is het aan te bevelen deze termijn te verlengen naar 5 jaar. 
  • In het  bestek weegt kwaliteit slechts voor 40 % mee. En het zou ook moeten gaan om een absolute vergelijking.
  • Er is minder aandacht voor een goede risicoverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer