Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Deurne,Gemert-Bakel en Laarbeek

3 gemeenten: Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek

Datum actie: 08 maart 2020
Datum aanbesteding: 01 maart 2020
Opdrachtgever: 3 gemeenten: Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond


De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen. Gemeenten vragen speciale zorg in het vervoer, gezien de problematiek en de eventuele handicaps/beperkingen van de leerlingen

Opvallende positieve zaken

  • Wij vinden het positief te lezen dat aanbesteder voor lange looptijd van 5 + 2 jaar heeft gekozen. Hierdoor zijn ondernemers minder terughoudend met het aanbieden van vaste en bestendige dienstverbanden. 

Aandachtspunten 

Naast de positieve punten brengen wij  de punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen en de prijs maximaal 40%. In uw bestek weegt u kwaliteit slechts voor 40% mee.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.