Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Cranendonck

Gemeente Cranendonck

Datum actie: 12 november 2020
Datum aanbesteding: 04 november 2020
Opdrachtgever: Gemeente Cranendonck
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De gemeente Cranendonck plaatst via deze aanbesteding een opdracht in de markt voor het vervoeren van  99 leerlingen naar 20 scholen.

Positieve punten in het bestek

AIM en de regionale inkooporganisatie BIZOB zijn geen onbekenden van elkaar. Wij hebben in een dialoog sessie een presentatie mogen aan verschillende inkoopteams  waarin wij onze visie op een aantal belangrijke thema's konden meegeven.  Fijn te lezen dat op de onderwerpen zoals NEA indexering en TX keurmerk ook rekening is gehouden met die visie. Wij staan ook positief ten opzichte van het gebruikte gunningsmodel . De gemeente gebruikt de zogenaamde Value for Money methode uitgedrukt in de utility index. Door deze methode te gebruiken vergelijkt de gemeente de prijs en kwaliteit van inschrijvers met de beste inschrijver. De inschrijver met de beste kwaliteit krijgt de meeste punten en de anderen worden daaraan gerelateerd. Zeer positief omdat men daarmee de doelstelling: de prijs/kwaliteitverhouding van 40/60% volledig gebruikt. Wij zien vaak bestekken, waarbij met name de kwaliteit absoluut wordt gemeten dus inschrijvers afzonderlijk van elkaar. Dit houdt meestal in, dat de wedstrijd wordt gespeeld tussen de rapportcijfers 6 en 8 en dus de verschillen vele malen kleiner zijn dan bedoeld.

Wel zijn wij erg benieuwd naar de overwegingen van de gemeente om in deze periode van coronacrisis aan te besteden en niet te kiezen voor bijvoorbeeld opschorting tot de situatie weer enigszins is genormaliseerd. 

Aandachtspunten 

  • Coronacrisis. Op dit moment is Nederland in een grote crisis geraakt. Het coronavirus raakt veel mensen en bedrijven. Op veel plaatsen is de economie tot stilstand gekomen en grote financiŽle problemen zijn, zeker in de taxibranche, volgens velen onontkoombaar. Het AIM vraagt zich dan ook af, in hoeverre de lopende contracten, gezien deze exceptionele situatie niet verlengd moeten worden en aanbestedingen zouden moeten worden opgeschort. De wet geeft deze mogelijkheid onder andere in de vorm van het model van “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”. In dit bestek wordt in het geheel niet gesproken over de huidige situatie die volgens deskundigen ons allemaal nog maanden en misschien zelfs jaren, zal bezighouden. 
  • Als vervoerders een flinke teruggang in het volumeaanbod krijgen (door bv schoolsluitingen tijdens een lockdown) heeft dit direct gevolgen voor de efficiency en omzet. Het is goed  een passage in het bestek op te nemen dat men bij onvoorziene omstandigheden (zoals corona) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met elkaar in gesprek gaat om tot nieuwe tariefstellingen te komen. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.