Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Bergen op Zoom

Gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht

Datum actie: 06 september 2019
Datum aanbesteding: 30 augustus 2019
Opdrachtgever: Gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst met ťťn aanbieder voor het vervoeren van leerlingen naar speciaal onderwijs. De vaste looptijd van het contract betreft 3,5 jaar. 

Positieve punten 

De aandacht voor het TX kwaliteitskeurmerk en de rol die wordt toegekend aan het Sociaal Fonds Taxi, zal de kwaliteit van de uitvoering doen toenemen. Ook de verplichting aan onderaannemers om te voldoen aan het TX-keurmerk moet hierbij worden vermeld.

Ook de hoge mate van prioritering van de klant spreekt ons aan. 

Er wordt in het bestek verwezen naar een tweetal gemeentelijke verordeningen waarin heel duidelijk de spelregels worden uitgelegd zoals de gemeenten die hanteren op het gebied van toekenning van verzoeken voor het Leerlingenvervoer. In de Vervoerreglementen Goot- en Klein Busvervoer Bergen op Zoom en Woensdrecht, worden vervolgens de verantwoordelijkheden van de gemeenten, de vervoerder, de bus begeleider, de chauffeur, de ouders en de school uitgebreid besproken. Iedereen in de keten kan hieruit informatie putten die nodig is. Er wordt aandacht besteed aan de bus regels maar ook de klachtenbehandeling wordt uitgelegd. Overigens komt de klachtenafhandeling ook in eis 4.1.7 van het Beschrijvend Document, uitgebreid aan de orde

Aanbevelingen/verwonderpunten 

  • De contractduur wordt door de gemeente gesteld op 42 maanden, waaraan een verlengingsmogelijkheid is gekoppeld van 2x2 jaren. Theoretisch kan dus een contractperiode worden gegeven, van 6,5 jaar. Echter het is ook mogelijk, dat de gemeente besluit, het contract na 3,5 jaar te beŽindigen. De vervoerder dient dan de eventueel geÔnvesteerde emissie-vrije voertuigen terug te verdienen in bijzonder weinig tijd. Omdat de gemeente aangeeft te zullen verlengen bij “een goede prestatie door de vervoerder”, maar niet SMART aangeeft wat men onder “goede prestatie” verstaat, zal de inschrijver al/niet een risico moeten nemen.Het AIM adviseert derhalve, om de verlengingsoptie van het contract meer concreet te omschrijven
  • Men kiest voor de systematiek van gunnen op waarde. Hierdoor is het lastig om aan te geven hoe men de verhouding prijs-kwaliteit heeft bepaald.Het AIM beveelt richting de markt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Doordat een inschrijver een maximale fictieve korting van 530.000 euro kan verdienen door maximaal op kwaliteit in te zetten, lijkt er sprake te zijn van een significante waardering voor kwaliteit. Nu er geen sprake is van een onder- en bovengrens met betrekking tot de prijsstelling, kan het effect pas worden bepaald, nadat de prijzen worden ingevuld. Punt van aandacht is volgens ons het volgen van de door de winnende vervoerder gemaakte plannen. Met name het controleren of deze plannen daadwerkelijk worden geÔmplementeerd. Wij hebben niet een uitvoerige malus paragraaf kunnen ontdekken, die kan worden gebruikt als stok achter de deur. Zo kunnen met loze beloftes fictieve kortingen worden verdiend, zonder dat ze effect hebben op de financiŽle bedrijfsvoering van deze inschrijver. Alleen bij K3 wordt aangegeven, wat er zal gebeuren als een inschrijver zich niet houdt aan zijn aanbieding. (de private wanprestatie).

Deze en andere verwonderpunten zijn  te vinden in ons bijgesloten brief met aanbevelingen. Deze kunt u onder het kopje [download]  bovenaan deze pagina terugvinden.