Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Alphen Chaam

Gemeenten Alphen Chaam en Baarle-Nassau

Datum actie: 21 september 2020
Datum aanbesteding: 15 september 2020
Opdrachtgever: Gemeenten Alphen Chaam en Baarle-Nassau
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De opdracht bestaat uit het met ingang van 1 augustus 2021 vervoeren van ca 77 leerlingen van de opdrachtgever op individuele danwel collectieve basis ten behoeve van het basisonderwijs op grond van richting, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor gehandicapte leerlingen. Het betreffen leerlingen met een toekenning (beschikking) aangepast vervoer van de opdrachtgever. De opdracht heeft een korte initiŽle looptijd van 3 jaar met mogelijkheid tot 3x1 verlenging. 

Aandachtspunten 

Wij hebben, bij het voorgaande aanbestedingstraject in 2017, een aanbevelingsbrief aan de gemeenten gestuurd, die wij aan deze correspondentie hebben gevoegd en waarin wij een aantal belangrijke thema’s voor de branche aan de orde hebben gesteld. Bijvoorbeeld het belang van goede kwaliteitsborging in de branche via het TX keurmerk. Het verbaast ons nu te lezen dat met deze en andere aanbevelingen weinig tot helemaal niets is gedaan. Deze en andere verwonderpunten hebben wij in deze brief samengevat. Mogelijk dat men deze punten in de naderende nota's van inlichtingen opnieuw kan heroverwegen.

  • Weging kwaliteit. Aanbesteder heeft er voor gekozen om de inschrijving te beoordelen op het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbinnen gekozen is voor “Beste prijs-kwaliteitsverhouding” aan de hand van de methodiek Gunnen op Waarde. Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij de gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60 % mee moeten wegen. Het exacte percentage is bij uw bestek moeilijk te bepalen omdat de factor prijs nog onzeker is. Indien we uitgaan van uw raming van 3.012.000 euro voor 6 jaar als maximum bedrag (kosten per jaar 502.000 euro) en de maximum te behalen fictieve aftrek voor kwaliteit is 118.000 euro, dan wordt kwaliteit in dit bestek feitelijk voor slechts 23,5 % meegewogen. Zelfs indien de inschrijfprijs 20 % lager zou uitvallen (401.600) bedraagt het aandeel kwaliteit nog geen 30 %. Wij verzoeken u hier nogmaals naar te kijken. Contractduur in relatie tot duurzaamheid. Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen en de prijs maximaal 40%.
  • Coronacrisis. Op dit moment is Nederland in een grote crisis geraakt. Het coronavirus raakt veel mensen en bedrijven. Op veel plaatsen is de economie tot stilstand gekomen en grote financiŽle problemen zijn, zeker in de taxibranche, volgens velen onontkoombaar. Het AIM vraagt zich dan ook af, in hoeverre de lopende contracten, gezien deze exceptionele situatie niet verlengd moeten worden en aanbestedingen zouden moeten worden opgeschort. De wet geeft deze mogelijkheid onder andere in de vorm van het model van “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”. In dit bestek wordt in het geheel niet gesproken over de huidige situatie die volgens deskundigen ons allemaal nog maanden en misschien zelfs jaren, zal bezighouden. Hoe gaat men om met een mogelijke 2e golf en quarantaine van (een deel van) de doelgroep.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.