Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Westland

Datum actie: 24 februari 2017
Datum aanbesteding: 9 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever vereist geen TX keur, 
  • laat prijs voor 60% meewegen bij gunning, 
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer 
  • en kiest voor een korte contracttermijn. 
  • Daarnaast beveelt het AIM aan om bij de tariefstelling meer rekening te houden met rolstoelvervoer 
  • en t.a.v. de toepassing van de wachtkamerovereenkomst bepaalde overwegingen in acht te nemen.