Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Waadhoeke en Harlingen

Datum actie: 24 februari 2017
Datum aanbesteding: 15 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever laat prijs voor 70% meewegen bij gunning, 
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer 
  • en kiest voor een korte contracttermijn, zeker in relatie tot het feit dat er duurzaamheidswensen zijn opgenomen. 
  • Verder beveelt het AIM aan t.a.v. de toepassing van de wachtkamerovereenkomst bepaalde overwegingen in acht te nemen, 
  • meer in te zetten op contractmanagement 
  • en een minimum- en plafondprijs te hanteren.