Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer voor Aalsmeer en Amstelveen

Gemeente Amstelveen

Datum actie: 25 januari 2021
Datum aanbesteding: 18 januari 2021
Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Het betreft hier het vervoer van in totaal circa 284 leerlingen naar speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor leerlingen met een handicap in de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Het contract gaat per 1 augustus 2021 in en heeft een initiele looptijd van 3 jaar. Hierna kan het contract 3 keer met 1 jaar worden verlengd. Deze verlenging wordt eenzijdig door de aanbestedende dienst bepaald. Criteria of er al/niet wordt verlengd, worden niet vermeld. De aanbesteding is verdeeld in 4 percelen, waarbij op ieder perceel kan worden geboden.

Positieve punten in het bestek

TX keur wordt geŽist voor zowel de hoofdaannemer als eventuele onderaannemer. Hiermee wordt een minimaal kwaliteitsniveau zeker gesteld.

Aandachtspunten

Het gaat in deze om een 100% prijsaanbesteding. De inschrijver met het laagste beladen reistijdtarief wint de aanbesteding. Door het stellen van kwalitatieve eisen wordt de kwaliteit van het vervoer volgens de aanbestedende dienst voldoende geborgd. Het AIM streeft een verdeling na van minimaal 60% kwalitatieve criteria en maximaal 40% prijs en concluderen dan ook, dat er aan onderhavige aanbesteding grote risico’s kleven. Er is gene sprake van een financiŽle ondergrens en de boetes zijn aanzienlijk, terwijl de betreffende clausule verre van duidelijk zijn.

De NEA indexatie wordt weliswaar gehanteerd, echter de eerste keer dat deze indexatie zal worden gebruikt is 1-1-2023. Het AIM adviseert de indexatie direct het eerste jaar in te laten gaan.

Er wordt in het bestek verder met geen woord gerept over de huidige Corona pandemie. Ook hier worden risico’s ingeschat. Andere volume-effecten worden wel besproken, maar eventuele dalingen worden verder niet financieel vergoed.