Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Veldhoven 2022

Gemeente Veldhoven

Datum actie: 27 januari 2022
Datum aanbesteding: 22 januari 2022
Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 augustus 2022, bestaat uit het vervoeren van circa 175 leerlingen naar diverse scholen. De looptijd van het contract is 5 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 1 x 2 jaar. De prijs dient te worden opgegeven doormiddel van een beladen uurtarief wat onderbouwd dient te worden door een open kostprijscalculatie. Het minimum te offreren tarief bedraagt €38,58 en het maximum € 48,23
Er wordt een starttarief van € 18,- per rit voor rolstoelmaterieel gehanteerd en een starttarief van € 10,- voor overig materieel. Per lopende leerling mogen 2 extra beladen minuten per rit worden berekend en voor een rolstoel leerling 5 minuten.


Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht, TX keur en NEA indexering, zijn in het bestek opgenomen. De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 30/70. Het AIm hanteert een ondergrens van 60% kwaliteit.

Aandachtspunten

De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen Implementatieplan, Vervoersplan en Interview niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als beoogd. Indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de optiejaren bedraagt de opzegtermijn slechts 3 maanden. Deze termijn geeft de opdrachtnemer onvoldoende tijd om zijn project op een juiste wijze af te wikkelen.
In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf augustus 2022 is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen door de Rijksoverheid of de VNG, zou een redelijke vergoeding van de niet gereden geplande ritten redelijk lijken.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.