Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Veldhoven

Datum actie: 11 december 2017
Datum aanbesteding: 01 december 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: gemeente Veldhoven

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van circa 160 leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrens van Veldhoven, naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen. 

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld en voorzien van circa 33 aanbevelingen op het vlak van o.a.: 

  • gunningcriteria en weging ( 100% prijs gunning) 
  • duurzaamheid (korte contractduur)
  • CAO en SFT bedrijfsoordeel ( geen eisen t.a.v. naleving CAO)
  • risicoverdeling 
  • wachtkamer overeenkomst