Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Veenendaal-Rhenen

De gemeenten Veenendaal en Rhenen

Datum actie: 24 januari 2020
Datum aanbesteding: 20 januari 2020
Opdrachtgever: De gemeenten Veenendaal en Rhenen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Gemeente Veenendaal en gemeente Rhenen werken al geruime tijd samen op verschillende gebieden, waaronder het leerlingenvervoer. Op 1 augustus 2016 hebben de gemeenten Rhenen en Veenendaal een overeenkomst voor leerlingenvervoer afgesloten voor een maximale periode van vier jaar. Deze overeenkomst loopt 1 augustus 2020 af. Er is daarom behoefte aan een Opdrachtnemer die vanaf 1 augustus 2020 het Routevervoer Jeugd voor de Gemeenten uitvoert.

Wij hebben voorafgaand aan deze aanbesteding een zeer prettig en constructief gesprek gevoerd over onze belangrijke thema's en hebben ook het concept bestek van deze aanbesteding mogen beoordelen. 

Opvallende positieve zaken

De gemeenten hebben het AIM in het voortraject van deze aanbesteding om advies gevraagd. Wij vinden het positief te lezen dat naar aanleiding van onze gesprekken  de gemeenten oog hebben  voor; 

  • de positie van de onderaannemer op het gebied van tariefniveau en betalingstermijn.
  •  een contracttermijn van 5 jaar hanteren met de mogelijkheid van 3 optiejaren -
  • dat gemeenten bij de constatering van een mogelijk onrealistische inschrijving kritisch zullen kijken naar de aanbieding en de onderbouwing van de inschrijving 

Naast de positieve aandachtspunten brengen via onze aanbevelingsbrief nog wel de overige aandachtspunten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek. Deze blijven nog onverminderd van kracht. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.