Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân

Datum actie: 13 januari 2022
Datum aanbesteding: 26 december 2021
Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeente Südwest-Fryslân gaat zijn leerlingenvervoer opnieuw aanbesteden. Het betreft hier 214 leerlingen.
De vaste contractduur bedraagt 4 jaar met de mogelijkheid van 3 optiejaren. ( 3 x 1 jaar met eenzijdige opzegging).
Er wordt voor ieder voertuigtype twee beladen uurtarieven gevraagd, een voor bestemmingen binnen Friesland en een voor buiten Friesland.
De inschrijver dient 2 vervoerplannen op te stellen. Een voor leerlingen met een maximale reistijd van 90 minuten ( behoudens verre bestemmingen) en een met een maximale reistijd van 60 minuten (als de berekende maximale individuele reistijd niet meer dan 40 minuten bedraagt). Beide opties tellen voor 50 % mee bij de gunning. Opdrachtgever bepaald voor welke optie wordt gekozen.
Bij aanvang van het contract wordt de vergoeding opnieuw berekend op basis van de leerlingenlijst en is dan vast tot 1 oktober. Ieder kwartaal wordt de vergoeding aangepast op grond van de mutaties. Voor inschrijvers geldt een reservebank overeenkomst verplichting van 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, NEA indexering, CAO naleving en TX keur, zijn in het bestek opgenomen. Kwaliteit maakt voor 60% onderdeel uit van de gunning. De gemeente biedt iedere inschrijver, die aan de minimumeisen voldoet, een vergoeding aan van € 500,- als bijdrage aan de inschrijvingskosten.

Aandachtspunten

De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Indien voor een van de criteria een 6 of lager wordt behaald wordt de inschrijving ongeldig verklaard. In de praktijk zal de beoordeling hierdoor tussen de 6 en de 8 liggen. De factor prijs zal in de praktijk daarom een grotere rol spelen dan beoogd.. De prijs hoeft niet onderbouwd te worden.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.