Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer SSC Zuid Limburg

16 gemeenten in de provincie Limburg: Beek,Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht , Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en het sociaal werkbedrijf Vixia.

Datum actie: 23 december 2019
Datum aanbesteding: 15 december 2019
Opdrachtgever: 16 gemeenten in de provincie Limburg: Beek,Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht , Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en het sociaal werkbedrijf Vixia.
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Met het Shared Service Centre Zuid Limburg heeft het AIM in 2018 contact gehad over de belangrijke thema's voor de branche. Nu de aanbesteding van het leerlingenvervoer gereed is hebben wij met veel interesse hiervan kennis genomen. 

Opvallende positieve zaken

  • Het contract kent een lange initiële duur van 6 jaar met optie tot verlening naar 8 jaar. Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat aanbesteder kiest voor een lange  contractduur. Langere contracten bieden vervoerders en werknemers in de branche een meer bestendig toekomstperspectief. Ook zijn wij erg te spreken over het feit dat aanbesteder  chauffeurstevredenheid onderdeel maakt van de gunning.

Opvallende verwonderpunten

  • Geen beleid bij mogelijke volumewijzigingen in de toekomst. 
  • Geen Nea indexering toegepast maar een CPI index. De CPI index kent echter géén branche specifieke componenten waardoor vervoerders minder goed onzekere toekomstige kostenontwikkelingen kunnen opvangen. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.