Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Son en Breugel

Gemeente Son en Breugel

Datum actie: 21 december 2020
Datum aanbesteding: 10 december 2020
Opdrachtgever: Gemeente Son en Breugel
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeente Son en Breugel besteedt het vervoer aan voor 66 leerlingen. De contractduur is 5 jaar met een eenmalige eenzijdige optie van nog 2 jaar. Wel geeft de gemeente aan dat zij met 21 andere gemeenten, meedoen aan het project “slimme mobiliteit doelgroepenvervoer” waardoor op termijn acties gestart kunnen worden die impact kunnen hebben op deze aanbesteding. De consequenties van deze acties voor de inschrijver zijn echter niet nader omschreven.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals Klanttevredenheid, TX keur, CAO naleving , NEA kostenontwikkeling, onderbouwing tarief aanbod, apart tarief rolstoelmaterieel en starttarief zijn in het bestek genoemd.

Aandachtspunten

De Prijs/Kwaliteit bedraagt hier 60/40 terwijl het AIM kwaliteit voor minimaal 60 % wil laten meewegen.
De TX keurmerk eis is onduidelijk. Bij 3.3.2. vraagt men TX keur of een gelijkwaardig keurmerk, terwijl bij 2.4.1 de uitvoerende partij gedurende de gehele looptijd over TX dient te beschikken.
Bij de NEA indexering vermeld het bestek dat deze per 31-12-2022 kan ingaan terwijl in de vervoersovereenkomst 1-1-2022 wordt genoemd. Wij gaan er van uit dat deze laatste datum juist is.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje Son en Breugel.