Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Simpelveld

Datum actie: 2 februari 2018
Datum aanbesteding: 29 januari 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: gemeente Simpelveld

Positieve punten 

Het AIM vindt het positief dat gemeente Simpelveld zich sterk maakt voor het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vaste chauffeurs zien en horen veel en kunnen hierin een belangrijke signaleringsfunctie vervullen.

Aanbevelingen 

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • Contractduur  
  • Weging kwaliteit
  • Risicoverdeling 
  • Prijsvorming 
  • Contractmanagement
  • Behoud van betrokken chauffeurs 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'