Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Shared Service Center Zuid-Limburg

Datum actie: 26 april 2018
Datum aanbesteding: 24 april 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: De aanbestedende diensten, tevens toekomstig opdrachtgever(s) zijn de Gemeente Heerlen,Kerkrade, Landgraaf en de Gemeenschappelijke regeling Maastricht (bestaande uit: Maastricht,Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals).

Aanbevelingen 

Het AIM heeft  37 aanbevelingen uitgebracht op o.a. de volgende punten: 

  • Zeer korte initiŽle looptijd van het contract van slechts 1 jaar
  • Opdrachtgever hanteert CPI index ipv NEA index. CPI index heeft vooral betrekking op ontwikkelingen in kosten voor levensonderhoud, huren en kleding terwijl NEA index specifieke branche kostenontwikkelingen volgt zoals Taxi CAO en brandstofkosten
  • Geen minimum of plafond prijs opgenomen in het bestek
  • Geen onderbouwing tarief gevraagd aan inschrijvers 
  • Te weinig aandacht voor contractmanagement en klachtenregeling

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'