Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Schiedam, Maassluis en Vlaardingen

Gemeente Schiedam

Datum actie: 23 februari 2022
Datum aanbesteding: 6 februari 2022
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

In de periode oktober / november 2021, is er een markconsultatie geweest via Negometrix . 4 partijen hebben hieraan deelgenomen.

Perceel 1 heeft betrekking op het leerlingen en jeugdhulpvervoer (671 deelnemers) voor de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Voor perceel 2 binnen de gemeente Vlaardingen zijn er op dit moment ongeveer 40 leerlingen die vervoerd moeten worden. (met een touringcar)


Positieve punten in het bestek

Bij een afname van het aantal uit te voeren ritten met meer dan 30% ten opzichte van een verglijkbare periode in het voorgaande jaar die het gevolg is van onvoorziene omstandigheden die buiten de macht van Opdrachtnemer ligt, wordt 80% van het omzetverlies van de niet-verreden ritten vergoed.

Apart starttarief voor taxi personenauto, taxibus of rolstoelbus zijn van toepassing.
Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

Implementatietermijn in dit bestek slechts 3 maanden i.p.v. 6 maanden zoals het AIM aanbeveelt.
Contractduur van 3 jaar bij geen verlenging is veel te kort voor het doen van verantwoorde investeringen.