Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Rijssen-Holten

Stichting Leerlingenvervoer Rijssen-Holten

Datum actie: 6 juni 2023
Datum aanbesteding: 11 mei 2023
Opdrachtgever: Stichting Leerlingenvervoer Rijssen-Holten
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De Stichting Rijssen-Holten schrijft een aanbesteding uit voor het Leerlingenvervoer. De opdracht heeft een initiŽle duur van 1 jaar, met een eenzijdige optie om de opdracht met 3 x 1 jaar te verlengen. GeÔnteresseerde partijen dienen een tarief per beladen leerling kilometer aan te bieden.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten, waar het AIM waarde aan hecht, zoals het TX-keurmerk, naleving cao Zorgvervoer en Taxi en de kostenontwikkeling volgens NEA zijn opgenomen in het bestek. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd ten minste 60% moet wegen bij de gunning. In dit bestek weegt kwaliteit zelfs voor 80% mee bij de gunning. Daarnaast dient er een apart tarief te worden geoffreerd voor rolstoelmaterieel.

Aandachtspunten

De toepassing van NEA-indexering is alleen toegestaan vanaf het nieuwe schooljaar (1-8-2024). Op dit moment is het voor inschrijvers onmogelijk om de kostenontwikkeling voor 2024 te bepalen. Daarom adviseert het AIM om de NEA-index per 1-1-2024 toe te passen.

De implementatietijd voor deze aanbesteding bedraagt slechts 1 maand. Deze korte periode, in combinatie met de beperkte looptijd van het contract, zal het aantal inschrijvers aanzienlijk verminderen.

De absolute beoordeling van de kwaliteit zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan de waardering variŽren tussen 0 en 100%. In de praktijk blijkt echter dat de hoogste en laagste waardering zelden wordt gegeven. De werkelijke competitie zal plaatsvinden tussen scores van ongeveer 75% en 25%, waardoor het kwaliteitsaspect minder onderscheidend kan zijn voor inschrijvers. Een klein prijsverschil kan dan bepalend zijn voor het bepalen van de winnaar. Het AIM adviseert daarom sterk om te kiezen voor een andere gunningssystematiek en staat klaar om hierover advies te geven. Daarnaast hoeft de aanbieding niet te worden onderbouwd.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de downloadknop bovenaan deze pagina.