Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Purmerend

Regio Waterland ( gemeenten Purmerend, Beemster, Landsmeer en Waterland)

Datum actie: 02 juli 2019
Datum aanbesteding: 24 juni 2019
Opdrachtgever: Regio Waterland ( gemeenten Purmerend, Beemster, Landsmeer en Waterland)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Deze aanbesteding betreft een inkooptraject voor het leerlingenvervoer van 4 samenwerkende gemeenten in de regio Waterland. Het gaat om de gemeenten Beemster, Landsmeer, Purmerend en Waterland. De aanleiding is de expiratie van de huidige contracten per  1 januari 2020. De opdracht omvat het vervoeren van ca 303 leerlingen naar scholen voor het speciaal onderwijs. 

Positieve punten 

De aandacht voor het TX kwaliteitskeurmerk en de rol die wordt toegekend aan het Sociaal Fonds Taxi, zal de kwaliteit van de uitvoering van het leerlingenvervoer, doen toenemen. Ook de omschreven eisen met betrekking tot de overgang van personeel, waarbij de CAO Taxivervoer, is benoemd, spreekt ons zeer aan.
De looptijd van het contract is maximaal 6 jaar en 7 maanden. Het AIM adviseert een periode van 5+2 of 4+3, een maximale periode van 7 jaren, waar de gemeenten nagenoeg aan voldoen. Ook de keuze om de regie op  en de uitvoering van het vervoer bij 1 partij te laten is positief te noemen. Een directe relatie zal de efficiency, stiptheid en medewerkers- en klanttevredenheid ten goede komen.

Aanbevelingen/verwonderpunten 

In het gunningsmodel worden onder Kwaliteit van de Dienstverlening (als onderdeel van het gunningsmodel op bladzijde 23) de aspecten stiptheid, klantvriendelijkheid, omgang met leerlingen met diverse beperkingen en bekendheid spelregels bij personeel, leerlingen en ouders/verzorgers op pagina 4 van 9 genoemd, om verder door de inschrijver uit te werken in concrete punten. Ook bij de Implementatie wordt communicatie naar de leerlingen en diens ouders/verzorgers en de communicatie naar scholen, benoemd. Ook hier zijn het echter aspecten die eventueel extra kunnen worden benadrukt, maar het zijn geenszins eisen. Dus een uiteindelijk winnend vervoerder zou hier ook minder aandacht aan kunnen besteden.

Deze en andere verwonderpunten zijn  te vinden in ons bijgesloten brief met aanbevelingen. Deze kunt u onder het kopje [download]  bovenaan deze pagina terugvinden.