Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Pijnacker-Nootdorp

Datum actie: 28 februari 2017
Datum aanbesteding: 2 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever vereist geen TX keur, 
  • laat prijs voor 70% meewegen bij gunning, 
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer, 
  • kiest voor een korte contracttermijn 
  • en een korte termijn voordat een vervoerder hoort of de optiejaren gebruikt worden of niet. Bovendien besluit alleen de opdrachtgever of deze optiejaren doorgaan of niet, terwijl het AIM van mening is dat ook de opdrachtnemer hier een stem in moet hebben.
  • Daarnaast beveelt het AIM aan om bij de tariefstelling meer rekening te houden met rolstoelvervoer en bovenregionale ritten.