Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Perceel 2 Delft

Gemeente Westland

Datum actie: 3 juni 2021
Datum aanbesteding: 19 mei 2021
Opdrachtgever: Gemeente Westland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

In december 2019 hebben de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland een aanbesteding voor het leerlingenvervoer gedaan verdeeld over 11 percelen. Perceel 2 (Delft) met 160 leerlingen komt echter vroegtijdig ten einde zodat een nieuwe aanbesteding noodzakelijk is. Op basis van dit vorige bestek hebben wij destijds een aantal aanbevelingen gedaan waarvan er slechts 2 in het nieuwe bestek zijn opgenomen. De looptijd van het resterende contract is 3,5 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 2 x 2 jaar. De opdrachtgever heeft een maximum-en een minimumtarief in het bestek opgenomen.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, en CAO naleving zijn in het bestek genoemd.,

Aandachtspunten

De inzet van SROI kandidaten maakt een voor een behoorlijk percentage ( 20%) onderdeel uit van de gunning. Dit zou vervoerders kunnen stimuleren tot werkverdringing (meer mensen met een uitkering in dienst te nemen) ten koste van het aanwezige personeelsbestand. In het bestek staan geen voorwaarden om werkverdringing tegen te gaan.
De NEA kostenontwikkeling mag worden toegepast maar niet eerder dan per 1-1-2023 terwijl de offerte voor 12 juli 2021 moet worden ingediend. Op die datum zijn er nog geen kostenontwikkelingen voor het komende jaar bekend. Het AIM beveelt daarom 1-1-2022 als ingangsdatum aan.
De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt voor Perceel 40/60. 60 % kwaliteit is ook de minimum wens van het AIM. De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten Communicatie en Kwalitatief Dienstverlening ( maakt ieder voor 15% onderdeel uit van de gunning) is absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd .Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als het eerder genoemde percentage van 40 %.
De vervoerder dient een tarief per beladen leerlingkilometer op te geven zonder dat een gefundeerde onderbouwing gevraagd wordt. De opdrachtgever noemt een groot aantal toekomstige ontwikkelingen waarbij mogelijk volumedalingen zullen optreden maar legt het risico hiervan volledig bij de inschrijver.
In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf januari 2022 is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen zou een verantwoorde vergoeding van de niet gereden geplande ritten redelijk lijken.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button bovenaan deze pagina.