Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Noordoost-Brabant

Bizob, namens de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden.

Datum actie: 6 januari 2022
Datum aanbesteding: 28 november 2021
Opdrachtgever: Bizob, namens de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden.
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen, woonachtig binnen de gemeenten, Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden ( en ook deel van het jeugdwetvervoer valt in deze aanbesteding) naar en van diverse scholen. In juni 2021 ging het om ruim 820 leerlingen die naar ruim 60 scholen vervoerd worden.

Medio januari 2022 opnieuw aanbesteding van het leerlingenvervoer voor een periode van 5 jaar met 1 keer een eenzijdige optieverlenging van 2 jaar.
Verdeling van het vervoer in 4 percelen. (centrum, noord, zuid en west)

Positieve punten in het bestek

De aanbestedende dienst ziet graag dat de opdrachtnemer een aanzienlijk aandeel (meer dan 70%) zelf uitvoert, met mensen die hij zelf in dienst heeft en met voertuigen waar hij zelf over kan beschikken.

Apart rolstoeltarief en opstaptarief zijn van toepassing.
Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 60/40. De minimum wens van het AIM is 60 % voor kwaliteit in plaats van 40% zoals in uw bestek.