Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Noord-Limburg

Gemeente Venlo

Datum actie: 23 februari 2022
Datum aanbesteding: 18 februari 2022
Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

7 gemeenten in Noord Limburg hebben hun Leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed voor een periode van 4 jaar met 2 x 2 eenzijdige optiejaren. De opdracht is verdeeld over 14 percelen. Er is geen beperking op het aantal percelen per inschrijver maar inschrijven op perceel 13 of 14 kan alleen in combinatie met inschrijving op perceel 12. Voor de eerste 3 contract jaren is de minimumeis voor de voertuigen euro 6. Voor de jaren 4,5 en 6 dient ieder jaar 25 % van het wagenpark verduurzaamd te worden. Vanaf het 6 e contractjaar geldt het hoogste percentage voor de resterende looptijd
Er dient een tarief per beladen voertuig uur te worden geoffreerd waarbij een starttarief van € 17,- voor een rolstoelrit, € 12,- voor een minibus en € 10,- voor een taxi wordt vergoed. De aangeboden tarieven hoeven niet onderbouwd te worden. Voor inschrijvers geldt een reservebank overeenkomst verplichting.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, NEA indexering en TX keur, zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

Kwaliteit maakt voor slechts 50% onderdeel uit van de gunning. Het AIM beveelt aan dat kwaliteit minimaal 60% voor de beoordeling meeweegt. Bovendien is de beoordeling van de kwaliteit absoluut. Hierdoor kunnen verschillende inschrijvers dezelfde beoordeling krijgen. Onze ervaring leert dat zelden de hoogste of laagste beoordeling wordt gegeven. Dat betekent bij dit bestek dat de strijd zich afspeelt tussen de 70 en 40%. Hierdoor geeft de prijs een grotere doorslag dan beoogd.

Covid 19

In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf augustus 2022 is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen door de Rijksoverheid of de VNG, zou een redelijke vergoeding van de niet gereden geplande ritten redelijk lijken.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.