Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Mytylschool Roosendaal

Mytylschool Roosendaal

Datum actie: 25 januari 2019
Datum aanbesteding: 22 januari 2019
Opdrachtgever: Mytylschool Roosendaal
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De Mytylschool Roosendaal is sinds 1963 een begrip in het speciaal onderwijs in de regio West-Brabant. Zij heeft in deze periode niet alleen expertise opgebouwd in het bijzonder onderwijs, maar is ook het aanspreekpunt voor ambulante begeleiding en revalidatie van lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen tot 20 jaar. De Gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht hebben samen met de Mytylschool een gemeenschappelijke regeling m.b.t. het leerlingenvervoer. Deze bijzondere regeling houdt in dat de Mytylschool uitvoering geeft aan het vervoer van en naar de Mytylschool van leerlingen uit de deelnemende gemeenten.

Hiervoor bezit de Mytylschool een eigen vervoersdienst met schoolbussen. De routes worden centraal geco÷rdineerd door de Mytylschool. Het grote voordeel is dat de schoolbegeleiding begint bij de thuissituatie van de leerlingen.

Positieve punten 

Wij vinden het positief dat voor gunning de Gun op Waarde methodiek wordt gehanteerd. Ook vinden wij het zeer positief dat de Mytylschool ons in een  conceptfase van het inkooptraject heeft benaderd.

Aanbevelingen 

Het AIM heeft ook aanbevelingen gedaan op o.a. onderstaande thema's: 

  • Een korte looptijd van 3 jaar 
  • contractmanagement 
  • NEA Index