Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Moerdijk

Datum actie: 22 maart 2017
Datum aanbesteding: 8 maart 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever kiest er voor om kwaliteit niet mee te wegen
  • en hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer.

Daarnaast beveelt het AIM aan om:

  • meer in te zetten op contractmanagement,
  • een minimum- en plafondprijs te hanteren
  • en de NEA kostenontwikkelingsindex direct met ingang van de aanvang van het eerstvolgende kalenderjaar in te laten gaan.