Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Lelystad

Gemeente Lelystad

Datum actie: 24 december 2021
Datum aanbesteding: 12 december 2021
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Medio april 2020 heeft de gemeente Lelystad een aanbesteding gedaan voor het leerlingenvervoer. Met kortlopend contract voor 1 jaar.

Medio februari 2021 opnieuw aanbesteding van het leerlingenvervoer voor een periode van 7 jaar.
Door de gemeente werd een onaangekondigde herberekening van de scores gedaan. Door een gerechtelijke uitspraak is bepaald dat de overeenkomst met de huidige vervoerder niet langer mag voorduren dan 1 mei 2022. Vandaar deze nieuwe aanbesteding met ingangsdatum 1 mei 2022.

Inschrijvingen worden nu beoordeeld op basis van gunnen op waarde, waarbij op de totaalprijs een maximale fictieve korting van 900.000,-- euro op kwaliteit kan worden gegeven. Bestaande uit 6 criteria communicatie, duurzaamheid/organisatie vervoer, klanttevredenheid en uitwerking van 3 case’s.

Door de gemeente Lelystad wordt het leerlingenvervoer aanbesteed. Het betreft vervoer van circa 170 leerlingen.

Aanbevelingen

Implementatietermijn is erg kort, namelijk 6 weken.


Positieve punten

Het betreft een contract met een looptijd van 7 jaar en 8 weken. Waarbij geen optiejaren van toepassing zijn.
TX-Keur wordt als eis gesteld. Ook de NEA index wordt toegepast.
Apart rolstoeltarief en opstaptarief zijn van toepassing.