Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Kop3 Noord Holland Noord gemeenten

Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Datum actie: 12 april 2022
Datum aanbesteding: 31 maart 2022
Opdrachtgever: Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Middels een marktconsultatie heeft de aanbestedende dienst input opgehaald.(medio januari 2022)

Contractduur 5 jaar met 3 x 1 jaar verlenging. (maximaal 8 jaar)

Het huidige leerlingenvervoer contract loopt af op 31 juli 2022.
Deze aanbesteding heeft betrekking op het leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer. De opdracht omvat zowel de regie als de uitvoering van het vervoer.

De aanbestedende dienst wil de mogelijkheid behouden om het vervoer uit te bereiden met bijvoorbeeld vervoer naar dagbestedingen en sociale werkplaatsen.

De aanbestedende dienst kan besluiten voor specifieke reizigers, tot een maximum van 3 % van het reizigersbestand, zelf combinaties te gaan zoeken met andere opdrachtgevers / vervoerders.

Positieve punten in het bestek

Voor de berekening van een beladen kilometer prijs moet de opdrachtnemer rekening houden met de brandstofprijzen per 1 januari 2022.
Opdrachtgever gaat zo nodig in gesprek met de opdrachtnemer over compensatie met betrekking tot (tijdelijk) gestegen brandstofprijzen in de markt.
Apart starttarief voor taxi personenauto/ taxibus of rolstoelbus zijn van toepassing.
Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.


Aandachtspunten

Implementatietermijn in dit bestek slechts 3 maanden i.p.v. 6 maanden zoals het AIM aanbeveelt.
In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf augustus 2022, is nu nog onbekend. Als er geen landelijke regelingen worden getroffen door de Rijksoverheid of de VNG, zou een redelijke vergoeding van de niet gereden geplande ritten redelijk zijn.