Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Houten

Datum actie: 19 januari 2017
Datum aanbesteding: 5 december 2016
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever hecht belang aan duurzaamheid, maar hanteert wel een te korte contractperiode om investeringen terug te kunnen verdienen, 
  • opdrachtgever zet in op een minimaal % SROI, maar dat moet niet tot werkverdringing leiden, 
  • opdrachtgever vraagt niet om een SFT bedrijfsoordeel voldoende, 
  • geen bereidheid bij opdrachtgever om noodzakelijke gegevens te verstrekken, 
  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer 
  • en er zitten risico’s in voor vervoerders indien type ritten of de lengte er van in de toekomst wijzigt.