Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard

Datum actie: 22 januari 2020
Datum aanbesteding: 16 januari 2020
Opdrachtgever: De gemeente Hoeksche Waard
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeente Hoeksche Waard, in het Groot Rijnmond gebied, wenst met deze aanbesteding één of meerdere vervoerders te contracteren voor het vervoer van leerlingen die het speciaal basis of voortgezet onderwijs bezoeken. De opdracht is ingedeeld in 3 geografische percelen op basis van bestemming. In totaal gaat het om ca 285 leerlingen. 

Opvallende aandachtspunten

  • Het betreft een aanbesteding waarbij de aangeboden prijs de ultieme doorslaggevende factor is bij de gunning van de opdracht. Er worden aan chauffeurs wel een aantal algemene kwaliteitseisen gesteld omtrent opleiding, rijgedrag en dienstverlening zoals t.a.v. bejegening van (kwetsbare) leerlingen en hun ouders maar er wordt verder géén meerwaarde van inschrijvers  verlangd in de vorm van eigen inbreng of invulling van kwaliteit. 
  • Opvallend is dat in deze aanbesteding waar de prijs een dusdanig grote rol speelt bij de gunning wel de voorkeur van opdrachtgever uitgaat naar één vaste chauffeur per route. 
  • Om op het onderdeel kwaliteit nog maar eens terug te komen is de  eis van het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxi’s ( Tx-keur)  wel geeist maar wordt ook een gelijkwaardig certificaat toegestaan. Bij het AIM is momenteel géén kwaliteitscertificaat bekend dat gelijkwaardig is aan het TX keurmerk. TX bedrijven houden zich aan een set van wettelijke en bovenwettelijke regels en laten zich er vrijwillig extra (en ook onaangekondigd) op controleren. Denk aan scholing van personeel (inwerken, opleiding en jaarlijkse cursussen, het nieuwe rijden), het hanteren van de code VVR (veilig vervoer van rolstoelgebruikers), een verklaring van de Belastingdienst, ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en SFM (Sociaal Fonds Mobiliteit), maar ook leeftijd van voertuigen etc.  
  • Het toestaan van  Euro 5 norm voertuigen is in de huidige klimaat en milieudiscussie eveneens opvallend te noemen. 
  • Tenslotte hanteert aanbesteder niet de voor de branche gebruikelijke NEA index maar de CPI index. De CPI index volgt echter niet voor de branche relevante kostenontwikkelingen zoals o.a. brandstofkosten en cao taxi. De CPI index heeft vooral betrekking op ontwikkelingen in kosten voor levensonderhoud, huren en kleding. Hier ligt een financieel risico voor vervoerders op de loer

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.