Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk

Datum actie: 24 maart 2017
Datum aanbesteding: 21 maart 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer,
  • kiest voor een korte contracttermijn (zeker gelet op de duurzaamheidsaspecten in het bestek)
  • en kiest voor samenvoeging van opdrachten.

Daarnaast beveelt het AIM aan om:

  • meer in te zetten op contractmanagement,
  • TX keur op te nemen
  • en een minimum- en plafondprijs te hanteren.

De uiterste datum van sluiting voor het stellen van vragen is 13 april 2017.