Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Heerenveen

Datum actie: 13 februari 2017
Datum aanbesteding: 31 januari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever heeft gekozen voor erg kortlopende contracttermijnen, 
  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer 
  • en er worden geen minimum- of plafondprijzen gegeven. 
N.a.v. de brief heeft de gemeente het AIM uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek hebben ze aangegeven op opzet van het AIM, gelet op de situatie in de branche toe te juichen. Ook fungeren de aanbevelingen als een soort kritische spiegel om bij keuzes nog eens stil te staan. Soms is een aanpassing te realiseren, maar soms zijn bepaalde keuzes ook bewust gemaakt. Mede n.a.v. de brief met aanbevelingen van het AIM is de contractduur verlengd naar drie jaar met tweemaal de mogelijkheid om met twee jaar te verlengen.