Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeenten Vlaardingen-Maassluis

Datum actie: 9 februari 2018
Datum aanbesteding: 31 januari 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: MVS gemeenten ( Maassluis, Vlaardingen, Schiedam)

Positieve punten 

Het AIM vindt het positief dat er bij de afrekensystematiek van perceel 1 rekening is gehouden met mutaties die jaarlijks kunnen plaatsvinden waardoor het leerlingenbestand kan wijzigen.

Aanbevelingen 

Het AIM heeft bij het beoordelen van het bestek ook aanbevelingen gedaan op het vlak van : 

  • Gebruikersparticipatie
  • Korte looptijd van 2 jaar 
  • Weging kwaliteit
  • Behoud van betrokken personeel
  • Risicoverdeling
  • Rol MKB bedrijven en onderaannemers

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'