Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeenten Boxtel e.o.

Gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught

Datum actie: 14 februari 2019
Datum aanbesteding: 25 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen.

Positieve punten 

  • Het gebruik van onderaannemers is onder voorwaarden toegestaan tot een maximum van 30% van de opdrachtwaarde. De gemeenten hechten veel waarde aan stabiliteit en wensen gedurende de looptijd van de overeenkomst geen tot weinig wisseling van uitvoerende onderaannemers. De opdrachtgever wenst tijdig én vooraf geďnformeerd te worden over de inzet van onderaannemers, ook bij wisselingen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wij vinden dit goede randvoorwaarden die meer betrokkenheid bij het vervoer stimuleren.
  • Ook over de kettingbepaling van art. 8 conceptovereenkomst zijn wij erg te spreken. Aanbesteder schept hier voorwaarden om naleving van cao bepalingen door zowel hoofdaannemers als onderaannemers te borgen. Een positieve ontwikkeling.

Aanbevelingen 

Wij hebben  aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Kwaliteit weegt slechts 40% mee voor gunning 
  • Het uitvragen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
  • Korte implementatietermijn van 3 maanden