Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Zundert

Gemeente Zundert

Datum actie: 8 juni 2023
Datum aanbesteding: 17 mei 2023
Opdrachtgever: Gemeente Zundert
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeente Zundert schrijft een aanbesteding uit voor het Leerlingenvervoer, waarbij zowel de uitvoering als de regie van het vervoer betrokken zijn. Het aantal leerlingen dat vervoerd moet worden, is ongeveer 150. De opdracht heeft een initiŽle duur van 4 jaar, met een eenzijdige optie om de opdracht met 2 x 1 jaar te verlengen.

Voor taxiritten en personenbussen geldt een starttarief van €11,- per rit. Voor rolstoelbussen kan een starttarief van €18,- per rit worden gedeclareerd. Inschrijvers dienen een tarief per beladen uur aan te bieden.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

De gunning van de opdracht vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij een fictieve korting van in totaal €900.000,- kan worden behaald. Gezien de door de opdrachtgever geschatte totaalomzet van €3.600.000,- betekent dit dat de kwaliteit slechts 25% meeweegt bij de gunning. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% onderdeel dient uit te maken van de gunning.

De NEA kostenontwikkeling mag pas vanaf 1-1-2025 worden gevolgd. Op dit moment is het voor inschrijvers onmogelijk om een nauwkeurige inschatting te maken van de kostenontwikkeling voor 2024. Dit kan leiden tot te lage of te hoge inschrijvingstarieven, wat niemand ten goede komt. Daarom adviseren wij om de NEA kostenontwikkeling pas vanaf 1-1-2024 te laten ingaan.

De absolute beoordeling van de kwaliteit zal resulteren in afgevlakte scores. In theorie kan de waardering variŽren tussen 100 en 0. Echter, in de praktijk blijkt dat de hoogste en laagste scores zelden worden toegekend. Dit betekent dat de werkelijke competitie zal plaatsvinden tussen scores van ongeveer 75 en 25, waardoor het kwaliteitsaspect voor inschrijvers niet onderscheidend kan zijn. Een klein prijsverschil zal bepalen wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert daarom sterk om te kiezen voor een andere gunningssystematiek en staat klaar om hierover advies te geven. Bovendien is het niet nodig om de aanbieding te onderbouwen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de downloadknop bovenaan deze pagina.