Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingen- en jeugdhulpvervoer

Gemeente Zoetermeer

Datum actie: 28 maart 2024
Datum aanbesteding: 13 maart 2024
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond:
De gemeente Zoetermeer besteedt het leerlingen- en jeugdhulpvervoer opnieuw aan. De opdracht, met in totaal 340 gebruikers, heeft een looptijd van 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2026, met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. Er moet een tarief per beladen uur worden geoffreerd, met een starttarief. Voor personenwagens en taxibussen is dit starttarief € 10,-, voor rolstoelmaterieel, midibussen en touringcars is dit € 25,-. De aanbieding hoeft niet onderbouwd te worden.

Positieve punten:
Belangrijke aandachtspunten zoals een CAO-verklaring, TX keur en NEA kostenontwikkeling zijn opgenomen in het bestek.

Aandachtspunten:
De ingangsdatum van de NEA-indexering is vastgesteld op 1 augustus 2025. Kostenwijzigingen (sociale lasten, lonen, verzekeringen etc.) vinden praktisch altijd plaats per 1 januari. Het AIM adviseert daarom om de NEA-index per 1 januari 2025 toe te staan.

Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minimaal 60% onderdeel moet uitmaken van de gunning. In dit bestek wordt deze verhouding ook gehanteerd. De absolute beoordeling van de kwaliteit zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 0 en 1. De praktijk leert dat het hoogste en laagste cijfer zelden wordt gegeven. De wedstrijd zal daardoor in werkelijkheid worden gespeeld tussen 0,25 en 0,75 waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren.