Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer

Datum actie: 28 januari 2019
Datum aanbesteding: 17 januari 2019
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de totale uitvoering voor het leerlingen- en jeugdhulpvervoer. De Contractant verzorgt de planning, registratie, klachtafhandeling, het verschaffen van informatie aan ouders/verzorgers/overige betrokkenen en de Gemeente alsmede de uitvoering van het vervoer conform de Technische specificaties. Momenteel betreft het totale vervoer circa 180 Leerlingen met een beschikking voor aangepast vervoer.  Binnen het jeugdhulpvervoer is momenteel sprake van circa 30 Jeugdigen die gebruik maken van het vervoer.

Aanbevelingen 

Het AIM heeft aanbevelingen gedaan op o.a. onderstaande thema's: 

  • Korte looptijd van 3 jaar
  • Korte implementatieperiode van 4 maanden
  • Risicoverdeling
  • Klachtenregeling 
  • Onderbouwing tariefstelling door vervoerders

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'