Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard

Datum actie: 04 maart 2019
Datum aanbesteding: 25 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De huidige opdracht is in 2016 aanbesteed met twee percelen. Perceel 1 wordt verlengd met huidige vervoerder, perceel 2 wordt opnieuw aanbesteed in één opdracht.
Deze opdracht bestaat uit : Het vervoer van circa 38  leerlingen/jeugdigen naar bestemmingen binnen de gemeenten Bladel, Deurne, Eersel, Grave, Groesbeek, Heeze-Leende, St. Michielsgestel en Vught (ca. 38 leerlingen, u kunt geen rechten ontlenen aan dit aantal, het betreft een inschatting).
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om nieuwe bestemmingen toe te kennen aan deze opdracht, waarbij de geografische ligging het uitgangpunt is.

Positieve punten 

  • Aanbesteder stelt de eis dat onderaannemers tenminste 90% van de door de hoofdaannemer aangeboden prijs dienen te krijgen. Op deze manier kan er zicht op worden gehouden dat het vervoer mogelijk niet tegen een te laag tarief wordt uitgevoerd. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling 
  • De tijd van een beladen rit maakt bij lokale en regionale ritten slechts een relatief klein deel uit van de totale tijd van een rit. Aan- of afrijtijd en in- en uitstaptijd hebben meestal een veel groter tijdsbeslag. Bij de meeste aanbestedingen dient de vervoerder echter al zijn kosten in een beladen kilometertarief te verdisconteren. Hierdoor zijn korte ritten relatief goedkoop en lange ritten relatief duur. Door een opstaptarief op te nemen (een vast bedrag of bijvoorbeeld 5x het kilometertarief) kan de vervoerder een aanzienlijk lager kilometertarief aanbieden dat meer is afgestemd op de werkelijke kostenstructuur.Mocht de gemiddelde ritlengte (door allerlei oorzaken) in de loop van het contract toch sterk gaan afwijken dan is het minder noodzakelijk om opnieuw over de prijs te moeten praten 

Aanbevelingen 

  • Een (te) korte contractduur (2 jaar) werkt voor vervoerders belemmerend om te  investeren in vast en betrokken personeel. 
  • Een korte implementatietermijn van 3 maanden