Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen

Datum actie: 11 oktober 2023
Datum aanbesteding: 15 september 2023
Opdrachtgever: Gemeente Steenbergen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Samenvatting aanbevelingen LLV Gemeente Steenbergen 2023.

Vanwege onvoorziene omstandigheden buiten de invloedssfeer van de aanbestedende dienst is het noodzakelijk om op korte termijn een nieuwe overeenkomst voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer te sluiten. Hierdoor kan de standaardtermijn van de aanbestedingswet 2012 niet worden nageleefd, en daarom wordt een versnelde procedure gevolgd.

De lopende overeenkomst zal vroegtijdig worden beŽindigd, wat aanleiding geeft tot deze versnelde procedure

De opdracht omvat de volledige uitvoering (planning, regie en uitvoering) van het leerlingenvervoer voor inwoners van de gemeente Steenbergen. De leerlingen worden vervoerd van en naar speciale scholen voor onderwijs. Vanwege de geestelijke en lichamelijke beperkingen van veel leerlingen vereist het vervoer speciale zorg. Er zijn 170 leerlingen die gebruikmaken van dit vervoer

Positieve aspecten in het bestek:
Er zijn aparte tarieven voor het opstarttarief, dagtarief en kilometertarief voor taxi's, taxibussen en rolstoelbussen.

Belangrijke aandachtspunten waar AIM waarde aan hecht, zoals het TX-keurmerk en de NEA-kostenontwikkeling, zijn in het bestek opgenomen.
Aandachtspunten:

De implementatietermijn is slechts 2 maanden in plaats van de aanbevolen 6 maanden, zoals geadviseerd door AIM.

Een contractduur van 4,5 jaar is te kort voor het verantwoord kunnen doen van investeringen, tenzij er een verlenging wordt geboden.

Bij de minimale contractduur van 4,5 jaar moet de vervoerder nog 25% van de voertuigen vervangen door Zero Emissie voertuigen in het laatste jaar (rolstoelvervoer uitgezonderd).

De prijs-kwaliteitverhouding is momenteel ingesteld op 50/50, terwijl AIM een minimum van 60% voor kwaliteit aanbeveelt.