Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Rucphen

Gemeente Rucphen

Datum actie: 1 maart 2021
Datum aanbesteding: 24 februari 2021
Opdrachtgever: Gemeente Rucphen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het betreft hier de totale uitvoering van het vervoer van ca. 110 leerlingen. De looptijd van het contract is 3 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 3 x 1 jaar. De opdracht is uitgesplitst in 13 percelen waarvan het kleinste perceel 1 leerling heeft en het grootste perceel 25 leerlingen. Opvallend is hierbij dat bij de voertuigeisen ook wordt gesproken over voertuigen tot 66 personen.


Aandachtspunten

Als gunningscriterium wordt uitsluitend de laagste prijs gehanteerd. Het AIM gaat er in zijn aanbevelingen altijd van uit dat de prijs maximaal 40 % van de gunning dient uit te maken.
De gemeente gebruikt hierbij als argument dat de kwaliteitseisen zijn geborgd in het PvE en er verder geen aanvullende wensen zijn. Het TX keurmerk ( dat in 95 % van de bestekken wordt gevraagd), wordt hier echter vreemd genoeg niet als eis gesteld. I.p.v de NEA index zal de CPI index worden toegepast. Dit zal voor de opdrachtnemer de komende 6 jaar extra risico’s inhouden.
De vervoerder dient een vast tarief per voertuig per dag op te geven en een tarief per beladen kilometer zonder dat een gefundeerde onderbouwing gevraagd wordt. Om naleving van de gemaakte afspraken af te dwingen kan een boete van maximaal 50 % worden opgelegd.
In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf september 2021 is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen zou een vergoeding van de niet gereden geplande ritten redelijk lijken. Mogelijk kan de opdrachtnemer hierbij gebruik maken van het in het bestek vermelde punt 2.5.1.Structuele wijzigingen.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje LLV Rucphen.