Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Raalte

Datum actie: 6 mei 2017
Datum aanbesteding: 25 april 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • prijs telt voor 70% mee bij gunning, 
  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer en korte looptijden van de contracten, zeker in relatie tot de wens om bepaalde duurzaamheidswensen te behalen. 
Verder deed het AIM nog enkele aanbevelingen op het gebied van:
  • SROI, 
  • risico verdeling, 
  • minimum en maximumprijs en 
  • kostprijsonderbouwing. 
De volgende aspecten vielen in positieve zin op: 
  • de aanbestedende dienst betrekt de gebruikers van het vervoer via klanttevredenheidsonderzoeken, 
  • voert (on)aangekondigde controles uit en 
  • verlies van TX keur heeft consequenties. 
De datum van sluiting voor het stellen van vragen is 12 mei 2017 (2e ronde 23 mei 2017).