Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Nuenen

Gemeente Nuenen

Datum actie: 22 december 2022
Datum aanbesteding: 8 december 2022
Opdrachtgever: Gemeente Nuenen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Nuenen, naar en van scholen voor speciaal basisonderwijs, voorgezet speciaal onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen.

Ontwikkelingen

Binnen de 21 gemeenten binnen de Metropool Regio Eindhoven (MRE), waaronder ook gemeente Nuenen, loopt momenteel het project “slimme mobiliteit doelgroepenvervoer”. De visie die door dit project wordt neergelegd omvat ook de opgave van het doelgroepenvervoer slimmer en integrale te gaan organiseren. Op termijn kunnen er acties gestart worden die impact hebben op deze aanbesteding, zoals bijvoorbeeld het combineren van verschillende vormen van route vervoer en eventueel gezamenlijk door meerdere gemeenten organiseren van leerlingenvervoer.

Positieve punten in het bestek

Apart starttarief voor taxi personenauto, taxibus of rolstoelbus zijn van toepassing.
Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.
Kwaliteit wordt voor 70% beoordeeld en de prijs voor 30%.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.