Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Montferland

Datum actie: 22 maart 2018
Datum aanbesteding: 13 maart 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: gemeente Montferland

Positief 

Door in het bestek de eis op te nemen dat onderaannemers minimaal 90 % van het door de opdrachtnemer aangeboden tarief dienen te ontvangen wordt voorkomen dat het vervoer mogelijk tegen een te scherp tarief door onderaannemers wordt uitgevoerd. Het AIM vindt het een positieve ontwikkeling dat de gemeente oog heeft voor de belangen van de mogelijk in te zetten onderaannemers.

Aanbevelingen 

Het AIM heeft  ook een aantal aanbevelingen uitgebracht op de volgende punten: 

  • Weging van kwaliteit ( telt slechts 30 % mee voor gunning) 
  • Contractduur van 4 jaar i.p.v 5 jaar 
  • Social return verplichting en gevolgen arbeidsmarkt
  • Prijsvorming ( geen minimum en plafondprijs gehanteerd  en geen tarief onderbouwing gevraagd aan inschrijvers) 
  • Doorlooptijden (implementatieperiode van slechts 6 weken) 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'