Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Lingewaard

Datum actie: 13 april 2017
Datum aanbesteding: 6 april 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Betreft een aanbesteding voor het leerlingenvervoer van de gemeente Lingewaard. Het AIM heeft deze aanbesteding nog in behandeling. 

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever kiest er voor om prijs voor 60% mee te laten wegen bij gunning, 
  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer en een korte looptijd van de contracten. 
Verder bracht het AIM aanbevelingen uit op het vlak van prijsvorming en onderbouwing, referentie eisen en contractmanagement. 

Het AIM kreeg van de aanbestedende dienst een reactie op de aanbevelingen. De aanbestedende dienst had de suggesties graag eerder in het proces ontvangen. Nu waren bepaalde aanbevelingen wel zinvol, maar niet meer te verwerken. De aanbeveling over geldigheidsduur van het SFT bedrijfsoordeel is wel verwerkt.

Andere aanbevelingen heeft men voor kennisgeving aangenomen of daarbij gaf men aan dat er bewust op een andere manier mee om is gegaan. Verder viel op dat de AIM aanbeveling om gebruikers meer bij het aanbestedingsproces te betrekken niet op draagvlak kan rekenen bij de aanbestedende dienst.