Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Leidschendam-Voorburg

Datum actie: 22 maart 2018
Datum aanbesteding: 01 maart 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: gemeente Leidschendam- Voorburg

Aanbevelingen 

Het AIM heeft  24  aantal aanbevelingen uitgebracht op o.a. de volgende punten: 

  • Weging van kwaliteit ( telt slechts 50 % mee voor gunning) 
  • Contractduur van 2 jaar i.p.v 5 jaar 
  • Prijsvorming ( geen minimum en plafondprijs gehanteerd  en geen tarief onderbouwing gevraagd aan inschrijvers) 
  • Belangen onderaannemers 
  • Geen klachtenregeling bij aanbestedende dienst 
  • Doorlooptijden (implementatieperiode van slechts 3 maanden) 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'