Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Helmond

Gemeente Helmond

Datum actie: 07 maart 2019
Datum aanbesteding: 25 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Deze opdracht betreft het uitvoeren van het dagelijks vervoer van leerlingen van huis naar school en vice versa. De doelgroep betreft (1) leerlingen die op grond van een indicatie naar speciaal / aangepast onderwijs gaan en (2) leerlingen die op grond van keuzes van de ouders onderwijs op een verder van het huisadres gelegen onderwijsinstelling volgen.

Aanbevelingen 

  • Bestek besteedt te weinig aandacht voor naleving CAO en behoud van betrokken medewerkers in de branche
  • Bestek besteedt te weinig aandacht aan mogelijk in te zetten onderaannemers 
  • Het kwaliteitskeurmerk TX keur wordt niet als eis opgenomen in het bestek.