Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer

gemeente Heerenveen

Datum actie: 12 maart 2024
Datum aanbesteding: 22 februari 2024
Opdrachtgever: gemeente Heerenveen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond
Gemeente Heerenveen heeft het leerlingenvervoer aanbesteed voor in totaal 200 leerlingen. De raamovereenkomst gaat in op 6 juni 2024 en loopt tot 1 juli 2026, met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. Hoewel de ingangsdatum van de raamovereenkomst gelijk is aan de definitieve gunningsdatum, kan deze flexibel zijn, maar moet uiterlijk op 1 september 2024 worden bevestigd. Voor 8 routes moeten tarieven per rit worden aangeboden, en voor route X een tarief per leerling-kilometer. Onderbouwing van het tariefaanbod is niet vereist.

Positieve punten
Het bestek omvat één belangrijk aandachtspunt waar het AIM waarde aan hecht, namelijk de NEA-index voor de kostenontwikkeling.

Aandachtspunten
Het AIM vindt het opmerkelijk dat de ingangsdatum van de raamovereenkomst samenvalt met de definitieve gunningsdatum (6 juni 2024). Deze ingangsdatum in combinatie met de relatief korte contractduur kan een voordeel geven aan de huidige uitvoerder.

Het bestek vereist ISO 9001 maar vraagt als bewijs het TX-keur, mogelijk is dit een verschrijving. Het AIM adviseert om het TX-keur te vragen om kwaliteit te borgen.

Ook adviseert het AIM dat kwaliteit minimaal 60% van de gunningsbeslissing moet uitmaken, terwijl in dit geval kwaliteit slechts voor 40% meetelt.

De absolute beoordeling van kwaliteit kan resulteren in afgevlakte scores, waarbij de wedstrijd in werkelijkheid wordt gespeeld tussen cijfers 8 en 5. Hierdoor kan kwaliteit voor inschrijvers niet onderscheidend zijn, en bepaalt een klein prijsverschil de winnaar. Het AIM adviseert daarom een andere gunningssystematiek te overwegen.