Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Halderberge

Gemeente Halderberge

Datum actie: 07 februari 2019
Datum aanbesteding: 18 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeente Halderberge
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De gemeente Halderberge is voornemens het vervoer van leerlingen, die in de gemeente Halderberge wonen en een speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs bezoeken, te laten uitvoeren door een of meer vervoersbedrijven.

Positieve punten 

Aanbesteder vraagt om een gespecificeerde tarief onderbouwing aan inschrijvers. Op deze wijze kan er zicht op worden gehouden dat het vervoer mogelijk niet tegen een te laag tarief wordt uitgevoerd.

Aanbevelingen 

Wij hebben  aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Korte vaste looptijd van het contract 
  • Positie van onderaannemers is onderbelicht 
  • Hanteren geen NEA index in bestek
  • Onvoldoende aandacht voor contractmanagement