Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo

Gemeente Geldrop-Mierlo

Datum actie: 18 januari 2019
Datum aanbesteding: 21 december 2018
Opdrachtgever: Gemeente Geldrop-Mierlo
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De gemeente Geldrop-Mierlo wenst, ihkv de wet op het primair onderwijs en de wet op de expertisecentra  haar leerlingenvervoer voor het schooljaar 2018/2019 Europees aan te besteden. Het betreft circa 142 kinderen naar 28 verschillende scholen en/of schoollocaties zowel binnen als buiten Geldrop-Mierlo. 

Positieve punten 

Aanbesteder hanteert een lange looptijd van 60 maanden met een optionele verlengperiode van 2 jaar.  Dit biedt vervoerders voldoende ruimte om investeringen terug te verdienen en vast personeel aan te nemen. 

Aanbevelingen 

Het AIM heeft ook aanbevelingen gedaan op o.a. onderstaande thema's: 

  • Een relatief korte implementatietermijn van 4 maanden. Wij adviseren een termijn van 6 maanden aan te houden zodat vervoerders ruimte krijgen om indien nodig nieuwe voertuigen te bestellen en/of nieuw personeel aan te trekken. 
  • Relatief kort voor afloop van het initiele contract hoort vervoerder of contract wordt verlengd. 
  • Er is een verplichting opgenomen (3.2 ovk) dat vervoerder mogelijke optiejaren moet uitdienen. Het kan echter zijn dat vervoerder ivm veranderende omstandigheden het contract niet kan of wenst uit te dienen. 
  • Er worden geen consequenties gesteld bij het niet nakomen van duurzaamheid en CAO naleving. 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'