Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer

gemeente Drimmelen

Datum actie: 11 maart 2024
Datum aanbesteding: 4 maart 2024
Opdrachtgever: gemeente Drimmelen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond:
De gemeente Drimmelen besteedt zijn leerlingenvervoer opnieuw aan. De opdracht, waarbij in totaal 192 leerlingen betrokken zijn, heeft een looptijd van 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2027, met een optie tot verlenging van 2 keer 2 jaar. Inschrijvers dienen een tarief per beladen uur te offreren waarbij een starttarief van toepassing is. Voor personenwagens en taxibussen bedraagt dit starttarief € 12,50, terwijl voor rolstoelmaterieel en touringcars dit € 21,50 is. Er gelden minimum- en maximumtarieven, variŽrend van € 52,75 tot € 68,50 voor kleinschalig materieel en van € 120,50 tot € 156,50 voor touringcars.

Positieve punten:
Belangrijke aandachtspunten, zoals de CAO-verklaring en NEA-kostenontwikkeling, zijn opgenomen in het bestek.

Aandachtspunten:
Het AIM adviseert dat inschrijvers in het bezit dienen te zijn van het TX-keur, In 95 % van de aanbestedingen wordt dit keurmerk ook gevraagd. Echter, in dit bestek is dit niet het geval. Daarnaast adviseert het AIM dat kwaliteit altijd voor minimaal 60% moet meetellen in de gunning. In dit geval wordt kwaliteit slechts voor 50% meegewogen. Het absoluut beoordelen van kwaliteit zal leiden tot afvlakking van scores. In de praktijk wordt zelden het hoogste of laagste cijfer gegeven, waardoor de wedstrijd feitelijk wordt gespeeld tussen scores van 80 en 20. Hierdoor kan kwaliteit voor inschrijvers niet onderscheidend zijn, en wordt een klein prijsverschil bepalend voor de winnaar. Het AIM dringt erop aan om een andere gunningssystematiek te hanteren en zou hierbij ook graag adviseren. Volumewijzigingen zijn volledig voor risico van de inschrijver.