Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Drimmelen

Gemeente Drimmelen

Datum actie: 26 februari 2019
Datum aanbesteding: 22 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

In 2016 is het leerlingenvervoer aanbesteed in drie percelen. De percelen zijn gegund aan twee  opdrachtnemers. Van één perceel loopt de raamovereenkomst af per 31 juli 2019. Van de overige twee percelen loopt de overeenkomst af per 31 juli 2020.
In deze aanbesteding kiest de gemeente om de oorspronkelijke percelen samen te voegen tot één perceel.

Aanbevelingen 

  • Kwaliteit telt voor slechts ca 25% mee voor gunning van de opdracht. 
  • Er wordt geen NEA index gehanteerd om kostenontwikkelingen te kunnen opvangen
  • De vaste contracttermijn is te kort 
  • Er is minder aandacht voor contractmanagement 
  • Er is minder aandacht voor de relatie hoofd- onderaannemer 

U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden.